Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Ida Westman

Fyra visitkort från Ida Westman. Första kortet daterat 1914. Handskrift "ber att få framföra de varmaste välönskningar på födelsedagen". Andra kortet daterat 10.06.1915. Överlämnat i samband med guldbröllop, 1915. Tredje kortet daterat 26.01.1919. Handskrift "Med vördsam lyckönskan". Fjärde kortet daterat 01.10.1919.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Fyra Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1919

1914 - 1919

Tidigare ägare Westman, Ida Hortensia
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.967._HWY