Föremål

Bibliotek för teatervänner och Svensk Teatern

(Barrière, Th. & Lorin, J.) Berthas piano. Komedi i en akt. Öfversättning från franskan (af L. A. Malmgren). Andra upplagan. Stockholm, 1880. Omslag, 35 s. Bibliotek för teatervänner. N:r 6. Hodell, Frans. Lilla Julia. Skämt med sång i en akt. Efter fransk idé. Andra upplagan. Stockholm, 1882. Omslag, 24 s. Bibliotek för teatervänner. N:r 31. Görner, C. A. En angenäm överraskning. Lustspel i en akt. Öfversättning. Stockholm, 1863. Omslag, 39 s. Bibliotek för teatervänner Nr 43. Barrière, Th. och E. Decourcelle, A. Kärlek med ånga. Komedi i en akt. Öfversättning. Stockholm, 1864. Omslag, 28 s. Bibliotek för teatervänner N:r 55. En dag under smekmånaden. Komedi i en akt. Öfversättning af Uller. Andra upplagan. Stockholm, Lund, 1880. Omslag, 19 s. Bibliotek för teatervänner N:r 57. Siraudin. Lika mot lika. Komedi i en akt. Öfversättning. Andra upplagan. Stockholm, 1880. Omslag, 23 s. Bibliotek för teatervänner. N:r 58. Brisebarre, Edouard, och Marc-Michel. En bengalisk tiger. Komedi i en akt. Öfversättning. Tredje upplagan. Stockholm, 1876. Omslag, 48 s. Svenska teatern. N:o 68. (Bothén, Gustaf Herman.) En försiktig ungkarl. Komisk monolog i en akt af Ne'tob (pseud). Andra upplagan. Stockholm, 1883. Omslag, 15 s. Bibliotek för teatervänner N:o 72. En kopp the. Lustspel med sång i tre akter af författaren till "Också en profet", "En knalleffekt" m. fl. (Efter fransk idé.) Stockholm, 1858. Omslag, 44 s. Sv. Teatern. No 77. Moinaux, Jules. De båda döfva. Komedi i en akt. Tredje upplagan. Stockholm, 1881. Omslag, 31 s. Bibliotek för teatervänner . N:r 92. Gastineau, Octave. Balskorna. Komedi i en akt. Öfversättning. Andra upplagan. Stockholm, 1881.

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Skönlitteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1872

1880;1882; 1863;1864; 1880; 1880; 1876; 1883; 1858; 1881; 1881; 1870; 1892; 1872

Tillverkningsplats
Tillverkare Sigfrid Flodins förlag (Utgivare)
Föremålsnummer LXIII:I:H.b.05._HWY