Föremål

Boutredningshandlingar. Wilhelm Henrik Kempe. Bouppteckningar.

Samhälls- och rättsvetenskap. Boutredningshandlingar. Wilhelm Henrik Kempe. Bouppteckningar: Fastigheter inom Svegs tingslag. 28 Oktober 1889. 4 s. Fol.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Boutredningshandlingar, Bouppteckning
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1889
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.a.a.06._HWY