Föremål

Carniola, Cilia Comitatus et Windorum Marchia. [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 3. Amsterdam, 1662]

[Ger. Mercatore Auctore.] [Guiljelm. Blaeu excudit.] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1635, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 115.

Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Mercator, Gerard (Deltagare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 110363_SKOBOK