Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Säkerhetsnålar, knappnålar

SÄKERHETSNÅLAR, 4 st, jämte 2 st KNAPPNÅLAR, i ask S ä k e r h e t s n å l a r: Av rundstavig ståltråd, omböjd på mitten i en spiral- formig fjäderögla. På ena delens ytterände en platt plåthylsa i vars ena sida en öppning för nålsudden. Längd: 2,7 och 3,4 cm K n a p p n å l a r: Av stål, med linsformigt huvud. Längd: 3 cm A s k: Av papp, klädd med glättat vitt papper. Rektangulär med utanpåliggande trycklock. På lockets översida en etikett med text i guld. Höjd: 1,1 cm; längd: 3,9 cm; bredd: 2,7 cm Inköpta av Wilhelmina von Hallwyl hos en handlande i Berlin. Dylika säkerhets- och knappnålar framlades i Stora kapprummet vid större fester till användning för gästerna.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Säkerhetsnålar, knappnålar
Kategori
  • Knappar
  • 10. X Toilettsaker
Material
  • Ståltråd
  • Stål
Tillverkningsplats Tyskland
Föremålsnummer X:III:G.a.01._HWY