Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Med. D:r K. G. Ploman, docent vid Karolinska institutet.

Två visitkort från Med. D:r K. G. Ploman, docent vid Karolinska institutet. Första kortet daterat 1928. Adress (nedre högra hörnet) Stockholm, (nedre vänstra hörnet) Kungsgatan 2. Handskrift "...". Andra kortet daterat 1930.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1928 – 1930

1928 - 1930

Tidigare ägare Ploman, K. G.
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.678._HWY