Föremål

Bågkoger

På rätsidan klädsel av röd sammet som försetts med en instämplad eller stansad dekor - synlig blott på vissa partier - i form av små hjärtan, t. ex. i en dubbel rad utefter ytterkanten och inom en cirkel med diameter 92 mm, h hjärta ca 10 mm. Större delen av sammeten dekoreras med ett spegelmonogram C. R. S krönt av en stor, sluten krona, h: 125 mm, två nejlikor som böjer sig samman. Detta broderi samt en till den 5 mm breda kantbården ansluten liten nejlika har utförts med guld- o. silverlansomspunna trådar. På kronringen har stenarna gjorts med en variation så att de 3 större av silvertråd ha 4 mellan sig insprängda, sannolikt sydda med rött (nu mycket blekt) silke (h-tvinnat). Kronans byglar av förgyllt silver begränsas av vågformigt lagda tungor av silver. Av nejlikornas 5 kronblad har 3 arbetats med guldtråd och 2 med silver (varannan). I kogrets övre v hörn (utefter den profilerade långsidan) sitter en metallsölja kvar. Denna är utformad som en symmetrisk, stiliserad blomma med bladen kontrasterande i silver och förgyllning, d: 35 mm. Ytterligare sådana beslag har urspr. anbringats i hörnen. Baksidan av kogret består av läder som nu företer en blekt yta, sannolik har det varit rödfärgat liksom invändigt.

Upphov: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Bågkoger
Kategori
Väskor och etuier
Material
  • Sammet
  • Guldtråd
  • Silver
  • Silke
  • Läder
Storlek
  • Höjd 580 mm
  • Bredd 280 mm
  • Höjd 540 mm (h kant)
Teknik
Broderi
Antal
1
Datering
1660-01-01 – 1670-01-01

1660 cirka

Tidigare ägare
Inskription
  • Dekor: namnchiffer C R S krönt av kunglig krona
  • Dekor: nejlika
Fysiska egenskaper
Färg: Röd
Föremålsnummer
25714_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 2502:a
Litteratur
Polonica. Zbior Obrazow. En bildsamling med text av Karl Erik Steneberg, Steneberg, Karl Erik, 1943
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
En Pålsk Båge med Gult och Grönt glaseradt, samt behörig Sträng uppå, därtill en Kjöckert af 2ne delar, Neml.n Foder och Låck broderadt på rödt Sammet med Högst Salig Konung Carl den Elloftes Namn och Krona öfver, på bägge Stycken af Silfver i Guld, med 3 stycken Silfver förgylta Pucklor, samt ett virkadt band af rödt uti hvitt Silke. Rubrik: Bågar, Koger och dess Pilar Tid. inv. nr.: 190 Sida: 385 Nr. i föreg. inv.: 190 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 Polsk Båge med sträng, jemte kjöckert, broderadt på rödt sammet Konung Carl XI:s namn och krona öfver, med 3ne pucklor samt ett band af rödt och hvitt silke. Bågen afbruten och strängen borta. Rubrik: Bågar och Koger Tid. inv. nr.: 190 Sida: 35 Nr. i föreg. inv.: 190 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
1 Polsk Båge med gult och grönt glacerat, och streng derpå, dertill ett kjöckert af 2 delar neml. foder och lock, broderadt på rödt sammet Konung Carl XIs namn och krona öfver, på båda af silfver i guld med tillsammans 3 st silfver-förgylta puckor, samt ett virkadt band af rödt och hvitt silke. Rubrik: Bågar och Koger Tid. inv. nr.: 190 Sida: 41 Nr. i föreg. inv.: 190 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st koger i 2 stycken Brodderadt på rödt sammet med K. Carl XI Namn med 3 st silfver förgylte Pucklor med en Polsk båge gul coh grön glaserade 2 st Spännjern till Bågar (gnr 15 sid. 492) Tid. inv. nr.: 190 Sida: 28 Nr. i föreg. inv.: 5 Sida i föreg.inv.: 490
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
En Pålsk (?) Båga med gult och grönt glaserat samt behörig sträng uppå, där till en Kiäckert af 2ne delar, Nembl. Foder och Låck brodderat på rödt Sammet, med Högst Sahl. Konung Carl den Elloftes namn och Crona öfwer på bägge styckena af Silfwer och Guld, med 3 st Silfwer förgylte Pucklor samt ett wrickat band af rödt utihwitt Silke. i marg. Prot. No. 190 Rubrik: Bågar, Coger och dess Pijhlar Tid. inv. nr.: 5 Sida: 490
Typ
Äldre inventarium
Datum
1708
Text
Een Pålsk Båga med guhlt och grönt glaserat, sampt behörig sträng uppå, der till en kiöckert af twenne dehlar, Nembln foder ohc låck, broderat på rödt sammet med högst sahl. Konung Carl den Elloftes Nampn och Crona öfwer på bägge styckerne, af silfwer i guld, med tre stycken silfwer förgylte Pucklor sampt ett wirckat band, af rödt uti hwitt silcke. Rubrik: Bågar, Coger och dess Pijhlar Tid. inv. nr.: 5 Sida: 773
Typ
Äldre inventarium
Datum
1730
Text
En Pålsk Båga med Guhlt och grönt glaserat, samt behörig sträng uppå, dertill en kiöckert af twenne dehlar, nembln foder och låck, broderat på rödt sammet, med Högst Sahl. Konung Carl den Elloftes Nampn och Crona öfwer på begge styckerne af silfwer i guld med tre stycken silfwer förgyldte Puklar, samt ett wirckat band af rödt uti hwitt silcke. Rubrik: Bågar, Coger och dess Pijhlar Tid. inv. nr.: 5 Sida: 509
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
1 Polsk Båge med gult och grönt glaceradt och sträng derpå, dertill en kjöckert af 2 delar neml. foder och lock, broderadt på rödt sammet Konung Carl XI:s namn och Krona öfver, på båda foder af silfver i guld, med tillsammans 3 silfverförgylldta pucklor samt ett virkadt band af rödt och hvitt silke Rubrik: Bågar och Koger Tid. inv. nr.: 190 Sida: 31 Nr. i föreg. inv.: 190 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 båg- och 1 pilkoger af läder, yttre sidorna klädda med rödt sammet och broderade med guld, silfver och silke, å bågkogret finnes ett dubbelt inbundet C.R.S. under kongl. krona samt en större rosett af pressadt och förgyldt silfver äfvensom en bärrem, vävd af rödt silke och silfver; på pilkogret är en större och en mindre rosett af silfver i lika arbete som rosetten å bågkogret samt en bandstump af samma vävnad som nyssbeskrifna bärrem. (Bågen No 2478 tillhör detta koger). Tid. inv. nr.: 2502 Nr. i föreg. inv.: 190