Upphov: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Linnestrumpa buren av Gustav II Adolf i slaget vid Lützen.

Strumpa sydd av tuskaftsvävt linne, trådtäthet 37x37 per cm2. Tillskuren i fyra delar: två kragstycken, ben och fot, som är hopsydda med efterstygn. Kragens övre kant avslutas med 14 flikar formade som bågar. Formen påminner om reticella-spetsens bågformade kanter. Den är fodrad med ett grövre linne som skyddar broderiets baksida. Kragens höjd är 28 cm och dess övre omkrets 68 cm. Broderade i svart silke och guldtråd, huvudsakligen i stjälkstygn. Motivet är lika på kragens båda sidor. Huvudmotivet är ett ymnighetshorn med frukter som äpple, päron och druvor. Vid sidan av hornet en fågel. Den återstående ytan täcks av slingrande blad och stjälkar samt blommor som tulpan, ros och liljekonvalj. På varje flik på kragen är en liten blomma broderad. Motiven är dekorerade med guldtrådar (lan på silkekärna) som sytts i flätmönster. Över sömmarna och kring den övre kanten ligger ett slätt guldband. Broderiet överensstämmer med den engelska typen av broderi med svart tråd som man kan se på linneplagg från sent 1500-tal och tidigt 1600-tal. Strumpans ben respektive fot är skurna på snedden för att ge bättre elasticitet och passform. Benstycket har en liten triangulär skarvbit placerad vid mittbaksömmen uppe vid kragen. Foten är skarvad framme vid tån. Första gången omnämnda i Klädkammarens inventarium 1661 bland de kläder som "Sal. Kongl. Maij:t hade oppå sigh tå han blev dödh An:1632". Strumporna bär spår av att ha fläckats med blod, men det är inte helt klart om strumporna bars av Gustav Adolf under själva slaget i Lützen, eller om de möjligen kläddes på liket efter balsameringen. Det förra alternativet verkar mest sannolikt, eftersom det trovärdiga kopparsticket av Gustav Adolf på lite de parade återger ett par spetskantade strumpor i stövelkragarna. Strumpor/Stövlingar inv.nr 31124 och 31125 hör ihop och bildar tillsammans ett par.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
  • Strumpa
  • Stövling
Kategori
Strumpor
Storlek
  • Längd 630 mm (häl-krage)
  • Höjd 280 mm (krage)
  • Omkrets 680 mm (krage)
  • Längd 320 mm (fot)
  • Vikt 114 g
Antal
1
Datering
1632
Tidigare ägare
Föremålsnummer
31125_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 3381
Litteratur
  • Modelejon. Manligt mode 1500-tal 1600-tal 1700-tal., Modelejon, 2002, avb. på sida: 103; katalog: 111 (Rangström, Lena)
  • Livrustkammaren. De kungliga familjernas dräkter, uniformer, rustningar, vapen och vagnar från1500-talet fram till våra, Livrustkammaren, katalog: 9
Historisk händelse
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 Lakan 2 st blodiga skjortor flera sönderrifne st: af en blodig skjorta 1 par armkragar 1 halskrage 2 plåsterdukar 1 par strumpor 2 skorosor 5 hwita och swarta Hattband h. sida: i ett skrin uti skåpet där K. Gust:Ad: kläder förvras i mittel Rumet. Tid. inv. nr.: 519 Sida: 70 Nr. i föreg. inv.: 311 Sida i föreg.inv.: 3
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 par Linne-strumpor med Kragar; broderade med swart och guld. Rubrik: Från Riddarholmskyrkan Sida: 4 Anmärkning: sid 7 ex B
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Ett par strumpor af fint linnelärft, med kragar broderade med guldtråd och svart silke; i öfre kanten med uddar kantade med guldgalon. Kon. Gust. II Adolf. Tid. inv. nr.: 3381 Sida i föreg.inv.: 4
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
År 1803 den 9 April är ifrån Kongl. Kläde Kammaren till Kongl. Lif RustKammaren inlämnat följande persedler hvilka Konung Gustaf d: II Adolph nyttjade den 6 November 1632, då han vid lytsen i Saxen blef död skuten. En i flere stycken sönderskuren blodig Skjorta med tillhöriga handkrus och krage med tråd knytning Ett par Linne strumpor, stickade med guld och swart silke Dessutom Ett blodigt lakan och några ploster dukar, inlagde i ett Linnekläde Alla förestående persedlar, äro inlagde och förwaras i ett faneradt skrin. Anteckning i marginal: u ett skrin som står i första skåpet till vänster i mitten Rummet Sida: 200
Typ
Äldre inventarium
Titel
År 1803 den 19 April är ifrån Kongl. KlädesKammaren till Kongl. Lif Rust Kammaren inlämnat följande Persedlar hvilka Konung Gustaf den IIdra Adolph nyttjade den G November 1632 då han vid Lutzen i Sachsen blef dödskuten
Datum
1821
Text
En i flera stycken sönderskuren blodig Skjorta med tillhörande handkrus och krage med trådknytning Ett par Linne Strumpor stickade med Guld och svart Silke Ett blodigt Lakan och någre Plåsterdukar inlalgde i ett Linnekläde Alla förestående Persedlar äro inlaglde och förvaras i ett fanerat skrin På h. sida - Flyttade till Kongl. Slottet År 1823. Först upptagne Pag 453 under Dito Lrk Ny N;o 519 Rubrik: Följande Persedlar äro inlämnade till Kongl. Lif-Rustkammaren ifrån och med den 19 April 1803 Sida: 573 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Ett Lakan Två Plåsterdukar, En Halskrage, Två Armkragar, Ett par Linne Strumpor med rikt broderade Kragar På h. sida - Gustaf II Adolphs, se pag. 572, flyttade till Kgl. Slottet År 1823 Rubrik: Följande Persedlar befinnas uti Kongl.LifRustKammaren vid Inventeringen År 1803, hvilka icke kunde hänvisas till 1748 Års Inventarium och således förmodas vara inlämnade efter sidstnämnde År Tid. inv. nr.: 519 Sida: 453 Nr. i föreg. inv.: 519
Typ
Äldre inventarium
Titel
Från Riddarholmskyrkan
Datum
1850
Text
Tillskrivet på h sida: 1 Tröja af hvit prickig Atlas med silfwergaloner och silfwertråds kanppar, atlasen förruttnad 1 par grå Klädes byxor med silfwertrådsknappar vid knäna, skadade af mal 1 Lärftsskjorta, söndrig och blodig, begagnad vid Danzig, då Kgn sårades i underlifvet 1627 1 par Linne strumpor med kragar, broderade med svart och guld Rubrik: Konung Gustaf II Adolphs Kläder Sida: 3