Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Löjtnant Erik Normelli.

Sex visitkort från Löjtnant Erik Normelli. Första kortet daterat 1915. Adress (nedre vänstra hörnet) Lundbygård, (nedre högra hörnet) Hållsta. Andra kortet daterat 1915. Tredje kortet daterat 1916. Står på kortet "Löjtant i Kungl. Skånska dragonreg:tets reserv". Fjärde kortet daterat 1916. Femte kortet daterat 1921, vikt i övre vänstra hörnet. Sjätte kortet daterat 1921.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1921

1915 - 1921

Tidigare ägare Normelli, Erik
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.644._HWY