Föremål

Tirolesium. Principum Comitum. Ab...MCCXXIX usque ad Ann. MDLC Genvinae Eicones...

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol, Arkets vikning fol
Datering 1599
Tillverkningsplats Augsburg
Tillverkare Custos, Dominicus (Förläggare), Praetorius, Johannes (Tryckare), Schultes, Johann (Tryckare)
Föremålsnummer 110852_SKOBOK