Föremål

Disputatio physica de nive, quam ... sub præsidio ... Claudii Arrhenii ... placido disputantium examini submittit ... Magnus Hylting, Suderm. Ad diem 25 Oct. Anni M. DC.LXXXIV. in audit: Gust: horis consvetis. Stockholmiæ, excudit Henricus Keyser...

Pärm av blått papper, rygg av sprängd kalv. Blåstänkt snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1684, 1600 (1684; 1600 (bandets tillverkning); 1684 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Keyser jun., Henrik (Tryckare), Hylting, Magnus (Förläggare), Arrhenius Örnhielm, Claudius Klas (Författare)
Föremålsnummer 109464_SKOBOK