Föremål

Certepartier, Cirkulär, Konossement, Kontrakt

1894:6 C - Certepartier: Diverse Fullgjorda järn Fullgjorda trä Malm och kalksten - Cirkulär - Konossement: Avgående Ankommande Malm, kalksten och tackjärn - Kontrakt: Järn Trävaru

Museum Hallwylska museet
Datering 1894
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.194._HWY