Föremål

Brevsamling. Manuskript

Band av svart papper

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Föremålsnummer 110256_SKOBOK