Skoblock

Tvådelat skoblock för vänstersko. Skoblocket är av fernissad naturfärgad bok. Framdelen är genombruten av 7 längsgående pararella skåror samt två yttre skåror som inte är genomgående och enbart synliga underifrån. Skårorna är formade så att de är längre på undersidan än på översidan. I vristpartiet finns ett hål, ca 19 mm i diameter och ca. 5 cm djupt, borrat nedåt, så att det möter skårorna. Hälpartiet är högre baktill, på förhöjningen finns en fastskruvad kulformad hållare och med en ring av vitmetall. På häldelens ovansida finns stämplat med svart: "211 29 / PATENT". På häldelens yttersida finns ett sköldformat firmamärke stämplat med svart: "SVENSKA SKOLÄSTFABRIKEN / JÄRRESTAD" samt en blomma. Delarna är sammanfogade av en mässingsskodd trästav, den är ledad och flexibel samt fjädrande i skoblockets längdriktning. Inv.nr 35502 och 35503 bildar ett par. Skoblocken finns i skorna: inv.nr 27218 och 27227. Jämför även skoblock inv.nr 15547 och 15548, 15553 och 15554, 27216 och 27217 samt 35502 och 35503, som alla är av samma typ.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Skoblock
Kategori Övriga fotbeklädnader
Material Bok, Mässing, Vitmetall
Storlek Längd 320 mm, Bredd 85 mm
Datering 1900 – 1950 (1900-talets första hälft)
Tillverkningsplats Järrestad
Tillverkare Svenska Skolästfabriken (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Inskription Signatur/Påskrift: 21129 PATENT, Signatur/Påskrift: SVENSKA SKOLÄSTFABRIKEN / JÄRRESTAD
Föremålsnummer 35502_LRK