Föremål

Armborst utan båge.

Armborst utan båge, signerat C H, 1591, Tyskland. Stocken är av stål och kolven är av trä. Kolven är av tysk typ med riktiga beninläggningar, somliga grönfärgade, och anslaget har dekor föreställande en jägare med två hundar i koppel. Hela framstocken är gjord av stål med en hävarm, vilken är stämplad 1591, C H samt har en stämpel med två över varandra ställda kors. Det finns ett högt, fällbart ståndsikte av stål. Stockens främre del har en gaffel av stål; mellan gaffelarmarna spändes en tråd med påträdd pärla, vilken tjänstgjorde som korn. Vid hävarmen är låshuset placerat, som innehåller ett snälltryck, vilket spännes då knappen på stockens undersida intryckes. Varbygeln är något profilerad med en bakre stödarm.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Armborststock
Kategori Armborst
Material Stål, Trä, Horn och Ben
Storlek Längd 685 mm
Antal 1
Datering 1591
Tillverkningsplats Tyskland
Inskription Dekor: Jägare med två hundar i koppel., Signatur/Påskrift: 1591, C H, signatur: 1591, C H
Föremålsnummer 14792_SKO