Föremål

Dynöverdrag till Drottning Kristinas röda kaross med motiv av lejon och örnar, 1650, Paris.

Bottentyg av röd sammet. H-format med yttäckande broderi på mittdelen och på bårder längs kanterna, i läggsöm och applikationer i relief av guld, silver och silke i gult och beige. Mittdelens mönster 430 mm brett har sex akantusar motställda tre om tre, de yttre lika och de inre symmetriskt omgivna av två örnar respektive två lejon. Bården längs H:ets innerkanter, 90 mm bred, broderat med två omväxlande mindre akantusmotiv. Längs H:ets båda ytterkanter en 155 mm bred bård med två omväxlande akantusmotiv, varannan akantus varannan gång symmetriskt omgivet av två örnar och varannangång av två lejon. Den icke djuromgivna akantusen symmetriskt omgivet av två mindre akantusmotiv. Stadkant 10 mm gul-brun-randig och en 5 mm grön rand längs bårdernas ytterkanter. I bottentygets sömmar en 10 mm bred kavelfrans av guld och silver. Foder av röd yllekypert, inte under bårderna.

Storlek
  • 1420
  • 640
  • 1440
Antal 1
Datering 1650
Föremålsnummer 6052_LRK