Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Anders de Wahl, Kungl. Dramatiska teatern.

Ett visitkort från Anders de Wahl, Kungl. Dramatiska teatern, daterat 1917. Adress (nedre högra hörnet) Stockholm. Handskrift "Med vördsamt tack för visad vänlighet mot".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1917
Tidigare ägare Ägare: Wahl, Anders de
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.928._HWY