Föremål

Brev inkommande

1907:1 B - Brev inkommande: A-F Alsing & Co. London

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1907
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.307._HWY