Föremål

Neue allgemeine deutsche Bibliothek (119 volymer)

Pappersband

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1795 (1795-99)
Tillverkningsplats Kiel
Föremålsnummer 110037_SKOBOK