Foto: Nyhus, Olav, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sabel, officer, Kronprinsens husarer

Fäste av förgylld reliefornerad mässing, orneringen gjuten och ciselerad. Kappa formad som ett lejonhuvud, baktill övergående i en konvex ryggskena, som följer kavelns baksida ned till bakre parerstången; ryggskenans mitt ornerad som lejonhuvudets man, kantad av bård med punsade bågornament. Handbygel platt, utgående från lejonets mun i en båge nedåt och vinkelformigt anslutande till främre parerstångens ytterände. På handbygelns överdel ornering i form av en hjälm i profil lagd över ett spjut mellan två snedställda fanor, härnedanför två musselornament ovanför ett blankt fält. Främre och bakre parerstång platta, släta, den senare något nedåtböjd med hoprullad ytterände. På parerstängernas sidor inskription i skrivstil: På utsidan: "Af H.K.H. Kron Prinsen Carl Ludvig Eugène"; på insidan: "Adjutant Rytt-mästaren Friherre Bror Cederström". Långsträckt ovala styrskenor med ornament av hjälm och fanor i likhet med det på handbygeln. Kavel med framtill utsvängd mitt, glest tvärräfflad och klädd med hajfiskskinn, i räfflorna två parter tvinnad tunn silvertråd; på mitten av ut- och insidan ett med två stift fäst silvermonogram i frakturstil under hertigkrona: 'G'. Klinga böjd, eneggad med c 320 mm lång tvåeggad jelman; stavformigt ansvälld rygg. På båda sidor av starka delen rester av ett bortslipat skriftband med rankornament. Vid basen inpunsat med antikvaversaler på utsidan: 'SOLINGEN"; på insidan firmanamn: "W. SCHMOLZ & C.o." Given av dåvarande kronprins Karl (XV) till friherre Claes Arvid Bror Cederström (1824-1893). Adjutant hos kronprinsen 1847, ryttmästare vid kronprinsens husarregemente 1854.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sabel
Kategori Sablar
Material Mässing, Hajskinn, Stål
Storlek Längd 865 mm (klinga), Bredd 31 mm (klinga)
Teknik Gjutning, Förgyllning
Antal 1
Datering 1854 – 1859 (1854-1859)
Tillverkare Schmolz, Friedrich Wilhelm (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Cederström, Claes Arvid Bror, Ägare: Cederström, Bror Claes Arvid, Ägare: Karl XV av Sverige-Norge
Inskription Dekor: lejonhuvud, Dekor: G hertigkrona, Dekor: trofégrupp, hjälm, fanor o spjut
Föremålsnummer 12484_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 45:14:a