Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flaska med Eau-de vie, 3 st.

EAU-DE-VIE, 3-stjärnig, tre helbuteljer Buteljer av färglöst glas. Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals, kring vars mynning en bred bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); nedanför denna en utstående skarp kant; bottnen svagt skålig. Etikett svart, på denna i guld: EAU-DE-VIE, tre stjärnor, text samt nederst varumärke (kunglig krona med årtalet 1917). Kapsyl av förtent bly, svart, kring övre änden en bård i guld, ovanpå Vin- & Spritcentralens varumärke i relief jämte omskrift. Höjd: 30 cm.; diameter: 8,2 cm. Inköpta av Walther von Hallwyl något av åren 1917-1921.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Flaska med Eau-de vie
Kategori
  • Flaskor
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Glas
Storlek
  • Diameter 8.2 cm
  • Höjd 30 cm
Föremålsnummer III:III:N.c.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1938
Titel
EAU-DE-VIÉ, 3-stjärnig, tre helbuteljer.
Text
Buteljer af färglöst glas. Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals, kring hvars mynning en bred bandliknande utsvällning (s. k. stärkring), nedanför denna en utstående skarp kant; bottnen svagt skålig. Etikett svart, å denna i guld: EAU-DE-VIE, tre stjärnor, text samt nederst varumärke (kunglig krona med årtalet 1917). Kapsyl af förtent bly, svart, kring öfre ändan en bård i guld, ofvanpå Vin- & Spritcentralens varumärke i relief jämte omskrift. Höjd: 30 cm.; diameter: 8.2 cm. Inköpta af Walther von Hallwyl något af åren 1917—1921.