Föremål

Hyreskontrakt. Stall m.m.

Samhälls- och Rättsvetenskap. Hyreskontrakt. Stall m.m. Hyresgäst (där inget annat står) Johanna Kempe, f. Wallis. Hyresvärd: Ebba Åkerhielm, f. Gyldenstolpe. Nr 9 Nybrogatan. I stall, foderskulle, selkammare, ett rum, 2ne vagnsbodar. Stockholm den 6 Juli 1901. 1.10.1901-1.10.1902 (1.5.1907). BIlagor: Odaterat brev från friherrinnan Åkerhielm. Brev från arkitekt Carl Bergsten. 25.10.1906.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Stall m.m., Hyreskontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.b.b.05._HWY