Föremål

Oregelbundet litet fragment av fanduk av svart och vitt silke.

Konvolut med påskrift med bläck: "af Gustaf II Adolph // fana, tagen // wid Luetsen 1632 // d. 6 Novemb." Invändigt målat amorin med ros och i skriftrulle. påskrift: "tag // denna blomma // af en Vän". Girlang av rosor, däröver text: "Glädjen hälse dig hvar morgon ! // Glädjen lätte dig din pligt. Ehvar du går så undfly sorgjen ! // Blomstra lät Wirgesmenigt."

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Tygbit
Kategori Fanfragment
Material Siden, Papper
Antal 1
Datering 1600 – 1620 (1600-talets början)
Tillverkare Gustav II Adolf av Sverige (Påskrift)
Tidigare ägare Säljare: Ohlsson, Gunnar
Inskription Signatur/Påskrift: tag denna blomma af en Vän, Signatur/Påskrift: Glädjen hälse dig hvar morgon! Glädjen lätte dig din pligt., Signatur/Påskrift: af Gustaf II Adolphi fana tagen wid Luetsen 1632 d. 6 Novemb, Signatur/Påskrift: tag denna blomma af en Vän, Signatur/Påskrift: Glädjen hälse dig hvar morgon! Glädjen lätte dig din pligt., Signatur/Påskrift: af Gustaf II Adolphi fana tagen wid Luetsen 1632 d. 6 Novemb
Föremålsnummer 2866_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 33:194