Föremål

Atlas Maior, vol. 7. Geographiae Blavianae Volvmen Septimvm, qvo Liber XIV, XV, Europae Continentur.

Pergamentband med guldornerad dekor. Text och kartografiskt material. Kopparstick. Handkolorerade topografiska kartor. Text och kartografiskt material i huvudsak på latin och franska, i överrensstämmelse med C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1: Bl 56, vol 3. Volymen dock avvikande genom att 1 karta har en annorlunda placering, samt genom att 3 kartor som tas upp i Koemans beskrivning saknas i här. De tre kartorna som saknas (Koeman karta nr. 572, 582 och 588) är inte heller upptagna i index. Ytterligare en karta (Koeman nr 585) är ej heller nämnd i index, men finns i atlasen. Samtliga av dessa kartor hade inte publicerats av Blaeu tidigare.

Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare)
Föremålsnummer 110027_SKOBOK