Foto: Schmidt, Göran, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kavaljersvärja klinga Spanien cirka 1800.

Fäste av stål med yttäckande besättning av små fasettslipade ( s k briljantslipade stålpärlor). Knapp nötformig, det breda mittpartiet med inslagna stålpärlor; nitknapp tämligen vid, platt, tångens nithuvud smyckat med ett punsat blomornament. Handbygel bågformig, tunn med genombrutet vidgat mittparti, båda sidor täckta med en bård av stålpärlor, på mitten en större blånerad dylik, likaledes fasettslipad och fastnitad med en liten ofärgad stålpärla. Bakre parerstång tunn med något nedböjd rundad ytterände, i vars mitt en blånerad stålpärla, som på handbygelns mitt. Fingerbyglar små, bågformigt rundade och med tvärräfflad översida. Parerplåt med fyrpassformig kontur och genombrutet mönster av tunna böjda bladornament, insidan smyckad med fyra blånerade stålpärlor omväxlande med fyra rosetter av ofärgade stålpärlor, rosetternas mitt med en blånerad dylik. Kavellindning av stålpärlor trädda på ståltråd, två parter är ofärgade, en part blånerad. Klinga rak, tvåeggad, sexsidigt slipad och med c. 20 mm lång ansats, likaledes sexsidig. Starka delen på båda sidor med en c. 170 mm lång hålkäl, vari punsat: " EN TOLEDO ".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Stål
Storlek Längd 732 mm (klinga), Bredd 16 mm (klinga)
Teknik Fasettslipning, Polering, Blånering
Antal 1
Datering 1800, 1790-01-01 – 1810-01-01 (1800 cirka)
Tillverkningsplats Spanien, Toledo
Tidigare ägare Givare: Karl XV av Sverige-Norge, Ägare: Soldin, Alexander Ludvig
Inskription Signatur/Påskrift: EN TOLEDO
Föremålsnummer 11303_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 4881