Föremål

Visitkort från Georg Strandberg och Fru Strandberg

Sju visitkort från bankir Georg Strandberg och Fru Strandberg. Första kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Andra kortet daterat 1917, vikt i övre vänstra hörnet.Tredje kortet daterat 1918, vikt i högra sidan. Fjärde kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1921. Sjätte kortet daterat 1922, vikt i högra sidan. Sjunde kortet daterat 1921-22, vikt i övre högra hörnet.

Datering 1916 – 1922

1916 - 1922

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.826._HWY