Upphov: Skoklosters slott, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Geringskloss av ek, vinkelsågad.

Geringskloss av ek, vinkelsågad. På ena långsidan finns en otydlig text med blyerts: "Stöt Bl...ss m G....".

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Geringskloss
Kategori Övriga verktyg
Material Ek
Storlek Längd 600 mm
Antal 1
Föremålsnummer 5034_SKO