Föremål

Ask

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hattask
Kategori Hattaskar
Antal 1
Tidigare ägare Givare: Rudbeck, Reinhold F W R:son, Ägare: Rudbeck, Reinhold H J
Föremålsnummer 10953_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 58:4:g