Foto: Lernestål, Erik, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fat

FAT. Runt, med plan botten, ojämnt kälformig kep och snett utstående konturerat brätte. Dekor: I relief samt i blått på ljust grönaktig tennglasyr. Godset ljust brungult. På kepens utsida åtta runda märken efter bränningsstöd. På bottnens insida inom en stavformig ring en landskapsbild med en slotts- eller tempelruin. På kepen åtta otydliga akantusornament i relief, mellan dessa bildfält, avsedda att ses utifrån, fem med tornbyggnader, två med fartyg samt ett med en fjäril. På brättet i relief åtta utåtvända musselornament, mellan dessa akantusliknande blad. Runt brättkanten en ojämn rand. På utsidan av brätte och kep fyra grupper bladornament. På bottnens utsida en märkning i blått. Höjd 5,5 cm, diameter 45 cm

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Fat
Kategori
  • Askar, bägare och fat av glas och keramik
  • 46. XLVI Fajans m. m.
Material Fajans
Storlek
  • Höjd 5.5 cm
  • Diameter 45 cm
Teknik
  • Tennglasyr
  • Relief
Datering 1600 – 1699

1600-tal

Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Inskription Signatur/Påskrift: På bottnens utsida i blått
Föremålsnummer XLVI:VI:B.a.03._HWY