Föremål

Flaska med likör, 2 st. (Chartreuse)

CHARTREUSE, C:IE Fermière de la Grande Chartreuse, två halvbuteljer Buteljer av färglöst glas. Nästan cylindriska, med kupigt indragen skuldra och spolformig hals, kring vars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen svagt skålig. Etiketter två, liggande rektangulära, den övre grågul, den nedre vit, på båda text i svart. Halsmynningen överdragen med brun hartsmassa. Höjd: 23,6 cm.; diameter: 7,5 cm. Anm: En av buteljerna med endast litet innehåll. Gåva till Wilhelmina von Hallwyl på julaftonen 1918, från hennes svärson förste kammarherren Carl Wilhelm Thure von Eckerman. Gåvan åtföljdes av ett poem, se N. d. 01.

Museum Hallwylska museet
Storlek
  • 7.5
  • 23.6
Föremålsnummer III:III:O.a.01._HWY