Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Graf Peter Medem.

Elva visitkort från Graf Peter Medem. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Handskrift "p. p. c.". Sjunde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Handskrift "p. p. c.". Åttonde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Handskrift "....". Nionde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Handskrift "....". Tionde kortet daterat 1923, vikt i övre vänstra hörnet. Handskrift "....". Elfte kortet daterat 1927, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1917 – 1927 (1917 - 1927)
Tidigare ägare Ägare: Medem, Peter
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.592._HWY