Föremål

Cirkulär

1874:5 C - Cirkulär

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1874
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.25._HWY