Föremål

Konungasagor. Norlandz Chrönika och Beskriffning: hwaruthinnan förmähles the äldste Historier om Swea och Götha Rijken sampt Norrie...Tryckt på Wijsingszborg aff hans Hög-Grefl: Nådes Hr. RijkzDråtzetens Boocktryckare Johann kankel. åhr 1670

Band av sprängd kalv

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1670
Tillverkningsplats Visingsborg
Tillverkare Sturlason, Snorre (Författare), Kankel, Johann (Tryckare), Gyldenstolpe, Daniel (Förmedlare), Rugman, Jonas (Översättare)
Föremålsnummer 111059_SKOBOK