Upphov: SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Karta över Gävleborgs län

Karta över Gävleborgs län (Gästrikland, Hälsingland). På ljust brungult papper, uppfodrad på vit bomullsväv samt fernissad. I litografiskt färgtryck. Länet i mörkt gult med namn i svart, tingslagsgränser med respektive namn i rött samt sjöar och vattendrag i ljust grönblått. Kartan upptagande städer, köpingar, byar, kyrkor m. m. Längst till höger Bottenhavet; i övre vänstra hörnet och upptill i ljust en del av Jämtland. I nedre vänstra hörnet planer över städerna Hudiksvall, Gävle och Söderhamn jämte numrerade förklaringar; däröver GÄVLEBORGS LÄN i båge samt därunder Gästriklands och Hälsinglands vapen i lutande konturerade sköldar under hertiglig krona; till vänster därom: Gästrikland, till höger: Hälsingland; nedanför vapen "Af D:r MAGNUS ROTH. Skalan 1:150000. P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm. Graverad och tryckt vid Gen. Stab.Lit. Anst." I nedre högra hörnet i stående rektangulärt fält teckenförklaring samt till vänster därom färgvalörtabell på landets höjd över havsytan. Ovanför kartan en tillskarvad del av ljusbrunt papper, uppfodrad på bomullsväv som den förut nämnda . Montering: Upptill en mekanisk rulle av trä, i vars ena ända en platt tapp, i den andra en rund; ändan med den platta tappen skodd med en mässingsholk; nedtill en rundstavig träkäpp med profilerade ändknappar, svartbetsad och polerad, i mitten ett mörkgrönt yllesnöre med stor tofs Tillhört inventarierna på Wilh. H. Kempes kontor, inrymt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 (f. d. Lilla Nygatan 29, nuvarande Kornhamnstorg 4), Stockholm, 1843 - 1883; därefter på firman Wilh. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, Blasieholmstorg II, 1884 - 30 September 1896 och Hamngatan 4, I Oktober 1896 - 1909; sedermera på Walther von Hallwyls privata kontor 1909 - 1921 samt slutligen på Wilhelmina von Hallwyls f. Kempe, kontor där från sistnämnda år t. o. m. 1930.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Karta
Kategori
  • Kartor
  • 02. II Kontorets inventarier
Material
  • Papper
  • Bomull
Storlek
  • Bredd 125.8 cm
  • Längd 212 cm
Teknik
  • Litografiskt färgtryck
  • fernissat
Datering 1840 – 1860

1800-talets mitt

Tillverkningsplats
Tillverkare Roth, Magnus (Tillverkare)
Avbildad Gävleborgs län
Föremålsnummer II:II:A.d.02._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1935
Titel
KARTA. (Walther von Hallwyls privata kontorsrum.)
Text
Öfver »Gefieborgs län (Gestrikland, Helsingland)». På ljust brungult papper, uppfodrad på hvit bomullsväf samt fernissad. I litografiskt färgtryck. Länet i mörkt brungult med namn i svart, tingslagsgränser med respektive namn i rödt samt sjöar och vattendrag i ljust grönblått. Kartan upptagande städer, köpingar, byar, kyrkor m. m. Längst till höger Bottenhafvet; i öfre vänstra hörnet och upptill i ljust en del af Jämtland. I nedre vänstra hörnet planer öfver städerna Hudiksvall, Gäfie och Söderhamn jämte numrerade förklaringar; däröfver GEFLEBORGS LÄN i båge samt därunder Gästriklands och Hälsinglands vapen i lutande konturerade sköldar under hertiglig krona; till vänster därom: Gestrikland, till höger: Helsingland; nedanför vapnen: »Af D:r Magnus Roth. Skalan 1 : 150000. P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm. Graverad och tryckt vid Gen. Stab. Lit. An st.» I nedre högra hörnet i stående rektangulärt falt teckenförklaring samt till vänster därom färgvalör-tabell å landets höjd öfver hafsytan. Ofvanför kartan en tillskarfvad del af ljusbrunt papper, uppfodrad på bomullsväf som den förut nämnda. Montering: Upptill en mekanisk rulle af trä, i hvars ena ända en platt tapp, i den andra en rund; ändan med den platta tappen skodd med en mässingsholk; nedtill en rundstafvig träkäpp med profilerade ändknappar, svartbetsad och polerad, i midten ett mörkgrönt yllesnöre med stor tofs. Längd: 2.1a m.; bredd: 1.258 m. Anm. Kanterna reparerade med svarta bomullsband, baksidan å den tillskarfvade delen med hvit bomullsväf. Tillhört inventarierna å Wilh. H. Kempes kontor, inrymdt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 (f. d. Lilla Nygatan 29, nuvarande Kornhamnstorg 4), Stockholm, 1843—1883; därefter å firman Wilh. H. Kempes (innehafvare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, Blasieholmstorg 11, 1884— 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896—1909; sedermera å Walther von Hallwyls privata kontor 1909—1921 samt slutligen å Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, kontor där från sistnämnda år t. o. m. 1930.