Föremål

Brev, Certepartier

Affärshandlingar Supplement (Diverse) B-C - Brev inkommande 1891-1907 (ordnade efter datum, 280 stycken) - Certepartier: Diverse 1899-1901 Järn 1899-1905 Trä 1907

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Supplement, Diverse
Kategori
  • Dokument och handlingar
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1891 – 1907

1891-1907

Föremålsnummer LXIV:II:A.b.02._HWY