Upphov: Mohr, Jens, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bardisan.

Klinga, förmodligen tysk, med tämligen brett blad och symmetriskt konturerade vingar. Bladet med fyra längsgående grunda hålkälar och trekantigt utdragen spets. Vingarnas form av nederländsk-tysk typ. Bladets nedre hälft och vingarna med en sammanhängande, etsad och förgylld komposition, på ena sidan: över kompositionen etsat "BELLONA", därunder gudinnan med på vänster arm oval sköld med ätten Wrangels stamvapen, varöver "CGE", i höger hand lans med lansflagga, varpå inskriptionen "VELOCITER". Vid Bellonas fötter vishetens symbol, en uggla. På vingarna trofegrupper, därimellan bevingad glob på stensockel, omgiven av texten: "QVO SORS ET SUM MUS EUNDEM". På andra sidan: "PALLAS", därunder gudinnan med sköld på vänster arm, (med ätten Wrangels stamvapen), i höger hand lans med lansflagga med inskriptionen "PRUDENTER". Under figuren etsat "CGW". På vingarna trofegrupper, därimellan Ganymedes ridande Jupiters örn, omgivet av texten "NON EST MORTALE QUOD OPTO". 70 mm hög förgylld holk. Skaft av svartmålat trä, med på båda sidor 485 mm långa stålskenor, fästade med fem stift. Doppsko av stål 145 mm hög.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Bardisan
Kategori Bardisaner
Material
  • Stål
  • Trä
Storlek
  • Bredd 170 mm (Klinga)
  • Längd 2380 mm
  • Längd 435 mm (Klinga)
Teknik
  • Förgyllning
  • Etsning
Antal 1
Datering 1640

1640-talets slut

Tidigare ägare Wrangel, Carl Gustaf
Inskription Signatur/Påskrift: QVO SORS ET SUM MUS EUNDEM
Föremålsnummer 6969_SKO