Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Greve Eugène von Rosen, Överceremonimästare

Tre visitkort från Greve Eugène von Rosen, Överceremonimästare. Första kortet daterat 1919, vikt i vänstra sidan. Adress (nedre vänstra hörnet) Strandvägen 55. Andra kortet........... Tredje kortet dateart 1921, vikt i vänstra sidan. Handskrift "med vördsamt tack för den ståtliga bilden av den så högt aktade kommendatoren".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1919 – 1921

1919 - 1921

Tidigare ägare Rosen, Eugène von
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.721._HWY