Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hillebard

Klinga slipad med mötande jämnbreda skär. Vid basen två runda inskärningar. Ciselerad (snidad och punsad) dekor vid klingbasen, bladverk Kulformig avgränsning mot yxdelen. Halvmånformigt yxblad med konkavt insvängd egg. På överdelen ett utskott i form av huvud på ciselerad fågel, på nedre delen utskott som utgör den ciselerade fågelns stjärtfjädrar. Yx- bladet genombrutet och ciselerat med blad som klingan. Hake i form av ciselerad fågel, huvudet bildar uppåt- och inåtböjd flik, stjärten nedböjd flik, genombrutet. Partiet mellan klingan och holken ciselerade blad och fågel. Holk 77 mm med runt tvärsnitt, smalnande uppåt med ciselerad linjedekor fäst vid skaftet med skenor, L: 204 mm, på rygg och eggsidan. Skaft av mörkt brunbetsat trä, runt tvärsnitt. Bred trappstegsformig spetsig ände.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hillebard
Kategori Hillebarder
Material
  • Stål
  • Trä
Storlek
  • Längd 2220 mm
  • Bredd 153 mm
  • Längd 474 mm (ståldel)
  • Vikt 1495 g
Teknik ciselering
Antal 1
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 5912_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4853
Litteratur
  • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
  • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, katalog: 37