Föremål

Arkivhandling, biografi. Brev. Vårt lands kontor till kyrkoherde J.F. Wahlström.

Biografi. Brev. Vårt lands j´kontor till kyrkoherde J.F.Wahlström, Voxna. 16.1.1896. I brev.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Brev
Kategori Brev, 64. LXIV Arkiv
Datering 1896
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.L.a.20._HWY