Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Von Giese, oberst.

Tre visitkort från överste von Giese. Första kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1919 (1916 - 1919)
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.311._HWY