Föremål

Visitkort från Von Giese, oberst.

Tre visitkort från överste von Giese. Första kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet.

Datering 1916 – 1919

1916 - 1919

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.311._HWY