Upphov: Mohr, Jens, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bardisan, Tyskland, 1640-talets slut.

Klinga med tämligen brett blad och symmetriskt konturerade vingar. Bladet med fyra längsgående grunda hålkälar och trekantigt utdragen spets. Vingarnas form av nederländsk-tysk typ. Bladets nedre hälft och vingarna med en sammanhängande, etsad och förgylld komposition, på ena sidan: över kompositionen etsat "Bellona", därunder gudinnan med på vänster arm oval sköld med ätten Wrangels stamvapen, varöver "CGW", i höger hand lans med lansflagga varpå inskriptionen "VELOCITER". Vid Bellonas fötter vishetens symbol, uggla. På vingarna trofegrupper, därimellan betande hjort träffad av pil inskriven i oval med omgivande text: "NON QUERO ALIUNDE MEDELAM". På andra sidan: "PALLAS", därunder gudinnan med sköld på vänster arm (ätten Wrangels stamvapen), i höger hand lans med lansflagga med inskriptionen "PRUDENTER". Under figuren etsat "CGW". På vingarna trofegrupper, därimellan Ganymedes ridande Jupiters örn, omgiven av texten: "NON EST MORTALE QUOD OPTO". 80 mm hög förgylld holk. Skaft av svartmålat trä, med på båda sidor 540 mm långa stålskenor, fästade med sex stift (fyra stifthuvuden saknas). Doppsko av stål, 140 mm hög.

Museum
Skoklosters slott
Föremålsbenämning
Bardisan
Kategori
Bardisaner
Material
  • Stål
  • Trä
Storlek
  • Bredd 170 mm (Klinga)
  • Längd 2355 mm
  • Längd 453 mm (Klinga)
Teknik
  • Förgyllning
  • Etsning
Antal
1
Datering
1645 – 1649

1640-talets slut

Tidigare ägare
Inskription
Signatur/Påskrift: NON QUERO ALIUNDE MEDELAM
Föremålsnummer
6970_SKO