Föremål

't Begin van Hollant in Dordrecht. Mitsgaders der eerster Stede beschrijvinge, regeringe, ende regeerders: als oock de gedenckwaerdighste geschiedenissen aldaer gevallen. Door Ioh. van Beverwyck. Tot Dordrecht, gedruckt voor Jasper Gorissz. boeck-verkooper ... Anno 1640.

Pergamentband. Rödstänkt snitt.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering
  • 1600
  • 1640

1640 (tryckår); 1600 (bandets tillverkning)

Tillverkningsplats Dordrecht
Tillverkare
Föremålsnummer 95829_SKOBOK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium