Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från vice Häradshövding och Fru Marcus Wallenberg.

Ett visitkort från vice Häradshövding Marcus Wallenberg och Fru Wallenberg, daterat 1921. Handskrift "Med deltagande beklagar vi sorgen".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1921
Tidigare ägare Wallenberg, Marcus
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.937._HWY