Föremål

Hyreskontrakt. Bostadslägenheter.

Hyreskontrakt. Bostadslägenheter. Hyresgäst (om inget annat står): Johanna Kempe, f. Wallis. Hyresvärd: Walther von Hallwyl. Hyresgäst: herr Anders Granath. Nr 24 A Grefthuregatan. 3 rum m.m. Stockholm 26 Augusti 1909. 1.10.1909- 1.10.1910. Tryckta blanketter för hyreskontrakt och intäckningsprotokoll, ifyllda med bläck. 4 s. Fol.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Bostadslägenheter, Hyreskontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.b.a.11._HWY