Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Dr. Weber.

Ett visitkort från Dr Weber, utan datum. Adress (nedre högra hörnet) Homburg v. d. H. Handskrift, troligen på tyska. Oläsligt.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.950._HWY