Upphov: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Trumpetfana från Vasa-hovet i Polen.

Fanduk av karminröd sidendamast i två vertikala våder, 260 och 540 mm breda, omvikta, kastade kanter. På båda sidor målat det polska riksvapnet krönt av en kunglig krona, en vapensköld lagd på en rullverkskartusch i olika grå nyanser med guldfärgade kanter, skölden omgiven av Gyllene Skinnets ordenskedja och klenod. Skölden är kvadrerad med guldkanter, alla fälten röda, i fält 1 och fyra i silver (nu grått) Polen (silverörn med guldbeväring, krönt med krona av guld), i fält 2 och 3 Litauen (ryttare i rustning av guld med lyft svärd med silverklinga och guldfäste, på v arm en röd sköld med ett två gånger korsat kors av guld. Hästen av silver med seldon av guld, hästtäcke målat med grå färg. Hjärtsköld likaså kvadrerad med guldkanter, fälten blå, i fält 1 och 4 tre kronor av guld (2,1), i fält 2 och 3 tre grå strömmar och däröver ett krönt lejon av guld. Innersköld Vasa. två gånger styckat av blått, silver och rött och däröver en Vase i guld.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
  • Standar
  • Trumpetfana
Kategori
Tillbehör till musikinstrument
Material
Sidendamast
Storlek
  • Höjd 1020 mm
  • Bredd 800 mm
Teknik
Målning
Antal
1
Datering
  • 1600 – 1620
  • 1600-01-01 – 1610-01-01

1600-talets början

Fysiska egenskaper
Färg: Röd
Föremålsnummer
32314_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 755
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Gustaf den II Adolfs
Datum
1840
Text
7 st trompet Fahnor af röd Damast med Pohlska vapnet. aflemnad till Riddarholmskyrkan. Rubrik: Trophéer Tid. inv. nr.: 755 Sida: 84 Nr. i föreg. inv.: 755
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
7 st Trompetare Fanor af rödh Damast med Påhlska Wapnet påmålat Tid. inv. nr.: 755 Sida: 111 Nr. i föreg. inv.: 4 Sida i föreg.inv.: 497
Typ
Äldre inventarium
Datum
1683
Text
Effterskrefne Saaker, Lefwererades ifrån Huusgerådz Cammaren och till Rust Cammaren den 17 Maij Ao 1671 som här under Specificeras Nembl: ..... 7 st: Trumpetare Fahnor af rödt Damask om 1 3/4 al: Högdh och 1 1/4 wådh bredt, hwar på ähr Cronones Wapn i Påhln måhlat a 6 Dr - 42:- Sida: 142
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Siu st Trompetare Fanor af rödt dammast 1 3/4 aln höga och 1 1/4 wåd breda hwar på Påhlniska Wapnet är måhlat och kåstar à 6 D st - 42 i marg. Prot. No. 755 Rubrik: Pukor, Fahnor och Fahne Spetzar Tid. inv. nr.: 4 Sida: 497 Nr. i föreg. inv.: 233
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Sju stycken Trumpetare Fahnor af rödt Dammast, 1 3/4 al.r höga och 1 1/4 våd breda, hvarpå Polniska Vapnet är målat 233.4.755 Rubrik: Pukor, Fahnor och Fahnespetsar Tid. inv. nr.: 755 Sida: 397 Nr. i föreg. inv.: 755