Föremål

En enfaldig lijk-sermon widh sal. högwälborne frws och frijherrinnans Fru Jacobianæ Catharinæ Liliehöökz högansehnlige begrafningz act ... uthi kongl. Riddareholms kyrckian ... hollen af Johanne Vultejo anno 1696. den 8. november. Stockholm, tryckt i sahl. Billingsleys tryckerij, af Joh. Ernst Balduin, fact.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av getskinn. Pärmfyllnad: papp.

Föremålsbenämning Likpredikan, Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1696, 1700 (1696; 1700 (bandets tillverkning); 1696 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Billingsleys tryckeri (Tryckare), Vultejus, Johannes (Författare)
Avbildad Lilliehöök, Jacobina Catharina
Föremålsnummer 109320_SKOBOK