Föremål

...Elementa matheseos universæ tomus tertius... Editio nova... auctior. Genevæ, apud Marcum-Michaelem Bousquet & socios. MDCCXXXV.

Band av sprängd kalv m. guldtr. dekor, rygg och formering. Verktyg: rullar. Pärmfyllnad: papp. Röd- och blåstänkt snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1735, 1700 (1735; 1700 (bandets tillverkning); 1735 (tryckår))
Tillverkningsplats Genève
Tillverkare Bousquet, Marc Michael (Förläggare), Wolfius, Christian (Författare)
Föremålsnummer 109182_SKOBOK