Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Greta Upmark.

Sex visitkort från Fru Greta Upmark, f. Severin. Första kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Andra kortet daterat 1919, vikt i högra sidan. Tredje kortet daterat 1921. Fjärde kortet daterat 1923, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1923, vikt i övre vänstra hörnet. Sjätte kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1925 (1916 - 1925)
Tidigare ägare Ägare: Upmark, Greta
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.893._HWY