Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Ellen Wollin, f. Nyström

Fyra visitkort från Fru Ellen Wollin, f. Nyström. Första kortet dateart 1924. Handskrift "Med vördsam lyckönskan". Andra kortet daterat 1925. Handskrift "med vördsammaste hälsningar! Ellen Wollin, Hilden Haggård, Anne-Marie Nyblom". Tredje kortet daterat 1926. Handskrift "med vördsam lyckönskan, Ellen Wollin". Fjärde kortet daterat 1929. Handskrift "med vördsam lyckönskan, vari innesluten stor tacksamhet".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1924 – 1929 (1924 - 1929)
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.978._HWY